html5 radio player jQuery

YAYINCI KÜNYE BiLGiSi

  Sorumlu Müdür : Özkan Ürkmez

  Dinleyici Temsilcisi : Yakup Ziya Boran

  Çağrı İşareti : LOKUM FM

  Ünvan : Radyo Best Yayıncılık A.Ş.

  Yayın Ortamları : Karasal

  Lisans Tipi : Yerel (R3)

  Yayın Türü : Genel Yayın

  Yazışma Adresi : Atatürk Caddesi Kemal Özülkü İş Merkezi Kat:15 No:62 Seyhan-Adana

  Telefon : +90 322 459 68 16

  İnternet Adresi : www.lokumfm.com.tr

  Kep Adresi : radyobestyayincilik@hs03.kep.tr

  E-posta : info@lokumfm.com.tr