Copyright 2012 Lokum FM Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım LOKUM FM
YAYINCI KÜNYE BİLGİSİ

Sorumlu Müdür                  Nizamettin Ekmekçi
Dinleyici Temsilcisi             Yavuz Köz


Çağrı İşareti                      LOKUM FM
Ünvan                               Radyo Best Yayıncılık A.Ş.
Yayın Ortamları                  Karasal
Lisans Tipi                         Yerel (R3)
Yayın Türü                         Genel Yayın


Yazışma Adresi                   Atatürk Caddesi Kemal Özülkü İş Merkezi Kat:15 No:62 Seyhan-Adana
Telefon                             +90 322 459 68 16
Faks                                 +90 322 459 68 17
İnternet Adresi                   www.lokumfm.net
E-posta                              lokumfm@lokumfm.net
Dinleyici Temsilcisi E-posta dinleyicitemsilcisi@lokumfm.net